PRIMERA PART: GEOGRAFIA

terra1.jpg

Tema 1. La Terra. Un planeta del sistema solar. Cal enganxar les imatges comentades al dossier.


Tema 2. La represenatció de la Terra. Els mapes. Cal enganxar les imatges comentades al dossier.

Tema 3. Les formes de la Terra. Cal enganxar les imatges al dossier

Tema 4. Rius i mars.
cicle_aigua.gif
El cicle de l'aigua

 • L'aigua a la natura. Pots veure com és l'aigua dolça a la natura fent un clic
  • Planeta Terra. Aigua dolça I. Fes clic aquí
  • Planeta Terra. Aigua dolça 2. Fes clic aquí
  • Planeta Terra. Aigua dolça: rius i llacs. Fes clic aquí
  • Com són els oceans?. Fes clic aquí.
  • També pots veure com són els llacs i rius a l'Àfrica. Fes clic aquí
 • El problema de l'aigua
 • Oceans rius i llacs de la Terra
 • La dinàmica oceànica.
  • Les ones
  • Les marees
  • Els corrents marins

Tema 5. El temps i el clima. Cliems i paisatges de la Terra, Europa i Espanya

Tema 6. Societat i medi Ambient
 • La Terra és un ecosistema


 • Visionat del film, Una veritat incómoda, EEUU, 2006

una-veritat-incomoda.gif

Dossier de treball: AN INCONVENIENT TRUTH, Dossier.pdf

2NA PART: PREHISTÒRIA I HISTÒRIA ANTIGA

Tema 7. La prehistòria
Activitas postvisionat, A la recerca del foc, EL CINE COM A RECURS DIDÀCTIC.pdf


Tema 8. Les primeres civilitzacions: Mesopotàmia i Egipte

     • Podeu consultar aquest videos sobre Mesopotàmia i Egipte


Tema 9. El món grec

 • Podeu consultar aquesta presentació vista a l'aula:colonies.gifTEMA 10. El món romà