Recursos Tema 1

Pla de treball

Presentació actualizada

Mirem la Història

L'Europa de l'Antic Règim


La construcció d'un nou país.Recursos Tema 2

Pla de treball

Recursos Tema 3. Imperialisme i colonialisme (1850 -1914)

Recursos Tema 4

Pla de treballCine de la I Guerra Mundial.


Cine soviètic de la Revolució.


Cine d'entreguerres.Recursos Unitat 5

Pla de treball unitat 5

Presentació tema


Recursos Unitat 6

Recursos Unitat 7

Pla de treball unitat 7Recursos Unitat 8


Unitat 8 IIa part

Unitat 9Unitat 10