Normes dossier

Introducció a la geografia


Organització política de l'Estat
Organització econòmica de les societats
Activitat inicialTreballem en grup:


El capitalisme. Una història d'amor


L'agricultura, la ramaderia i la pesca

Presentació actualitzada

La indústria i l'energia


Els serveis. El desenvolupament del turismeProjecte de viatge. Treball de grupEl comerç i els transports.Història moderna.

Unitat didàctica 8.