91299a0fe5b656da08d7dae8c5fb6904.jpgCURS 2016-2017EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT


3r ESO Geografia i Història

4t ESO Ciències socials
4t ESO Ofimàtica

1r Batxillerat