91299a0fe5b656da08d7dae8c5fb6904.jpgCURS 2015-2016EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT


3r ESO Geografia i Història
4t ESO Ciències socials4t ESO Ofimàtica

1r Batxillerat