UNITAT DIDÀCTICA 9

Continguts

Any mil i feudalisme. El context històric de l'art romànic.
Les característiques generals de l'art romànic. Periodització i geografia.
L'arquitectura romànica a França. Tipologies i vocabulari arquitectònic.
La difusió europea del romànic
Els monestirs benedictins: Cluny
El camí de Sant Jaume
L'escultura romànica. La portalada i el claustre historiat.
La portalada de la Catedral de Sant Jaume. El mestre Mateo
La pintura romànica. Tècniques i iconografia.
Les arts aplicades en l'època del romànic.
La dissolució del romànic: l’arquitectura cistercenca
Valoració de la importància de l'art romànic. • Estructura general del tema .pdf
 • L'arquitectura del primer romànic • El romànic ple
  • L' Arquitectura. Estructura general pdf
  • Les esglésies de pelegrinació i els monestirs benedictins


  • L'escultura del romànic  • La pintura romànica