UNITAT DIDÀCTICA NÚM 5: ART CLÀSSIC II

Continguts

Aproximació a la història de Roma.
La geografia i la cronologia de l'art etrusc i de l'art romà.
L'art etrusc: arquitectura, escultura i pintura. El temple de Júpiter Capitolí.
L'art romà: arquitectura, escultura, pintura i mosaic.
L'urbanisme romà: l'estructura de les ciutats, les obres d'enginyeria, les cases,
els monuments de caràcter administratiu i els monuments commemoratius.
L'escultura romana: el retrat i el relleu històric. La Columna Trajana.
Els quatre estils pictòrics: incrustació, arquitectònic, il·lusionista i ornamental.
El mosaic romà: tècniques, temàtica i estils.
L’art roma a Hispania
Utilització del vocabulari específic de l'art etrusc i l’art romà.
Expressió de les emocions que desperten les obres d'art seleccionades.


Aproximació a la història de Roma
l'imperi Romà..swf

ASPECTES GENERALS

Les presentacions generals sobre arquitectura, escultura, pintura i mosaic, podeu consultar el DVD de l'Annex documental.
................................................................................
1. ART ROMÀ DE L'ALT IMPERI. DEL PERÍODE DELS JULI-CLAUDIS

2. ART ROMÀ DE L'ALT IMPERI DEL PERÍODE DELS FLAVIS


3. ART ROMÀ DE L'ALT IMPERI DELS PERÍODE DELS ANTONINS


4. ART ROMÀ DE L'ALT IMPERI: PINTURA I MOSAIC
        • zoom: Art romà de l'alt imperi. Mosaic i pintura.swf