UNITAT DIDÀCTICA 6

Continguts
El marc històric i cronològic de l'Imperi bizantí i el Baix imperi romà.
L'art bizantí: característiques generals.
L'arquitectura bizantina. Santa Sofia de Constantinoble.
L'escultura bizantina. Orfebreria, esmalts i relleus de marfil.
El mosaic bizantí: tècnica i temàtica. Sant Vital de Ràvena
Les arts figuratives a Bizanci. Les icones.
Distinció de les grans etapes de l'art bizantí.
Anàlisi de la planta i l'alçat de la basílica de Santa Sofia de Constantinoble.
Definició i aplicació del vocabulari específic de l'art bizantí.
L'art paleocristià: les basíliques i la nova iconografia cristiana.
Percepció de l'obra d'art com un bé cultural de valor universal.TEMA 1. L'ART BIZANTÍ
L'art bizantí: característiques generals. pdf

Consulteu també el DVD annex


TEMA 2. L'ART PALEOCRISTIÀ
L'art paleocristià: característiques generals. pdf

consulteu també el DVD annex