UNITAT DIDÀCTICA 4: L'ART CLÀSSIC I

Continguts

Aproximació històrica, geogràfica i cronològica a l'art grec.
Els antecedents de l'art grec: les civilitzacions minoica i micènica.
L'urbanisme i la concepció de l'espai a les ciutats gregues.
L'arquitectura grega. Els ordres arquitectònics.
Caracterització i periodització de l'escultura grega
La ceràmica grega: geomètric, d'època arcaica i d'època clàssica
Anàlisi de les tècniques arquitectòniques utilitzades per la civilització grega.
Anàlisi del conjunt d'edificis de l’ Acròpolis.
Definició, comprensió i ús correcte del vocabulari específic.
Percepció de l'obra d'art com un bé cultural de valor universal.Espai físic. Mapa Grècia.gif

Antecedents. Arte minoico.pdfTEMA 1. ART GREC DEL PERIODE ARCAIC

1. Introducció. Contextualització cronològica, geogràfica i històrica. Grècia Arcaica.pdf

2. Arquitectura. El temple grec: característiques i tipologies.
TEMA 2. L'ART GREC DEL PERÍODE CLÀSSIC SEVER
   1. Introducció. Contextualització històrica
   2. L'escultura del període clàssic sever: Tema 2.pdf

TEMA 3. L'ART GREC DEL PERÍODE CLÀSSIC PLEPolíclet.swf


TEMA 4. ART GREC DEL PERÍODE CLÀSSIC TARDÀ
Contextualització del segle IV a C
Manifestacions arquitectòniques:
  • Arquitectura religiosa: els tholos
  • Arquitectura civil: els teatres
   • El teatre d'Epidaure
   • (consulta la presentació arquitectura del periode clàssic ple)


Escultura: Praxíte·les, Scopas i Lisip
Escultura tema 4.swf