TEMA 04. PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ

TEMA 05. EL FUNCIONAMENT DEL MERCAT


TEMA 06. TIPUS DE MERCAT