Recursos Tema. L' època de la Restauració borbònica (1875-1898)Activitat núm. Comparativa Constitució 7.pdf
  • Mapa conceptual del període.pdf

  • El sistema polític de la Restauració  • La crisi de la RestauracióRecursos Tema. Orígens i consolidació del catalanisme
  • Els inicis del catalanisme
Recursos Tema. La Segona República i la Generalitat (1931-1933)
Recursos Tema. La Segona República i la Generalitat (1934-1936)
Recursos Tema 9. La Guerra Civil (1936-1939)


Recursos Tema 10. El primer franquisme (1939-1959)
Recursos Tema 11. El "desarrollisme" i la fi del franquisme (1959-1975)

Recursos Tema 12. La Transició (1975-1982). Darrer tema vist amb el Miquel

Recursos Tema 13

Documents per a l'estudi del període: